Oosting Magazine nummer 2
Oktober 2019, 72 pagina’s, 22×21 cm

Hoe beleven wij de omgeving waarin we ons dagelijks bewegen? De stad en het land en alles wat ertussen ligt? Wat is ons oog welgevallig en wat niet? Wie bepaalt hoe dat alles eruitziet, en bevalt het ons ook? Daarover gaat Oosting Magazine. Een opiniërend blad met veel aandacht voor architectuur, stedenbouw en kunst.

Deelnemers ArchitectuurCentrum Twente

4D Architecten Enter B.V.
Architecten Plus
Archivolt Architectuur Studio
BCT architecten, ingenieurs en adviseurs B.V.
Beltman Architecten
BLM architecten
Bruins Koopman architecten
Building Design Architectuur B.V.
Haverkort Architekten Enschede
IAA architecten
LKSVDD architecten
MAS architectuur
Studio.NL
VAB Architecten & Adviseurs
Van der Jeugd architecten
Velthuis architecten

Oosting Magazine #2 groenwassen

THEMA GROENWASSEN
‘Greenwashing’ is het verschijnsel dat bedrijven, instellingen en overheden hun beleid zo aanpassen dat milieueisen en ecologische uitgangspunten zo prominent in beeld worden gebracht en uitgevoerd dat subsidiekansen en imago aanzienlijk verbeteren. Onparlementair geformuleerd: is het echt groen of is het groen doen voor de poen? In deze tweede aflevering van Oosting Magazine komt deze vraag aan de orde, bezien vanuit diverse invalshoeken. Er zijn verrassende burgerinitiatieven, bestuurlijke dilemma’s, groene architectuur, groene beleidsplannen voor het buitengebied. De moraal: ‘echt groen’ en ‘groen doen voor de poen’ hoeven elkaar helemaal niet in de weg te zitten. Veel verrassende ideeën…

IN DIT NUMMER

Milieuactiviste Karin Vaneker werkt al drie jaar gedreven aan een project waarbij van koffieresidu een bodembemester wordt gemaakt. Het blijkt niet eenvoudig om een dergelijk burgerinitiatief uit te bouwen tot structureel gemeentelijk beleid.

Met landschapsarchitect en ervenconsulent Anneke Coops gaan we op stap om voorbeelden van vergroening in het Twentse buitengebied te bekijken.

Voormalig gedeputeerde Dick Buursink belicht in zijn opiniestuk kritisch de wijze waarop bestuurders afwegingen maken. Te vaak laten zij hun oren hangen naar lieden die al te makkelijk economische …

AGENDA

GEANNULEERD 2 april: Lezing Daan Roosegaarde ism IKT en Saxion Hogescholen. Daan Roosegaarde verzorgt de IKT-lezing met als onderwerp ‘Techniek in openbare ruimte”. De lezing vindt plaats bij het ROC van Twente op 2 april van 15:30 – 18:30.

GEANNULEERD 26 maart: Nederland bij zes meter zeespiegelstijging Science Café Enschede presenteert ism KIVI en Architectuurcentrum Twente een avond met sprekers Eric-Jan Pleijster en Prof. dr. Kathelijne Wijnberg over het veranderde Nederlandse landschap als gevolg van de stijgende zeespiegel. De avond vindt plaats in de theaterzaal van Concordia te Enschede, Oude Markt 15 van 20:00 – 22:00. Voor meer informatie zie: sciencecafeenschede.nl

 

Nieuwsbrief

Nieuws

Oosting Magazine – Oriëntaties op architectuur
en ruimte in Oost-Nederland

Bestel nu de laatste editie