Oosting Magazine nummer 2
Oktober 2019, 72 pagina’s, 22×21 cm

Hoe beleven wij de omgeving waarin we ons dagelijks bewegen? De stad en het land en alles wat ertussen ligt? Wat is ons oog welgevallig en wat niet? Wie bepaalt hoe dat alles eruitziet, en bevalt het ons ook? Daarover gaat Oosting Magazine. Een opiniërend blad met veel aandacht voor architectuur, stedenbouw en kunst.

Deelnemers ArchitectuurCentrum Twente

4D Architecten Enter B.V.
Architecten Plus
Archivolt Architectuur Studio
BCT architecten, ingenieurs en adviseurs B.V.
Beltman Architecten
BLM architecten
Bruins Koopman architecten
Building Design Architectuur B.V.
Haverkort Architekten Enschede
IAA architecten
LKSVDD architecten
MAS architectuur
Studio.NL
VAB Architecten & Adviseurs
Van der Jeugd architecten
Velthuis architecten

Oosting Magazine #2 groenwassen

THEMA GROENWASSEN
‘Greenwashing’ is het verschijnsel dat bedrijven, instellingen en overheden hun beleid zo aanpassen dat milieueisen en ecologische uitgangspunten zo prominent in beeld worden gebracht en uitgevoerd dat subsidiekansen en imago aanzienlijk verbeteren. Onparlementair geformuleerd: is het echt groen of is het groen doen voor de poen? In deze tweede aflevering van Oosting Magazine komt deze vraag aan de orde, bezien vanuit diverse invalshoeken. Er zijn verrassende burgerinitiatieven, bestuurlijke dilemma’s, groene architectuur, groene beleidsplannen voor het buitengebied. De moraal: ‘echt groen’ en ‘groen doen voor de poen’ hoeven elkaar helemaal niet in de weg te zitten. Veel verrassende ideeën…

IN DIT NUMMER

Milieuactiviste Karin Vaneker werkt al drie jaar gedreven aan een project waarbij van koffieresidu een bodembemester wordt gemaakt. Het blijkt niet eenvoudig om een dergelijk burgerinitiatief uit te bouwen tot structureel gemeentelijk beleid.

Met landschapsarchitect en ervenconsulent Anneke Coops gaan we op stap om voorbeelden van vergroening in het Twentse buitengebied te bekijken.

Voormalig gedeputeerde Dick Buursink belicht in zijn opiniestuk kritisch de wijze waarop bestuurders afwegingen maken. Te vaak laten zij hun oren hangen naar lieden die al te makkelijk economische …

AGENDA

20 november: Symposium Natuurinclusief bouwen ism Provincie Overijssel. Het Architectuurcentrum Twente presenteert hier Oosting #2 en toont een tentoonstelling van inspirerende ‘groene’ woonprojecten en van ‘groenkaarten’ van de steden uit Overijssel.

10 okt: publicatie-evenement Oosting #2Groenwassen. Grote Kerk Enschede.
De presentatie vindt plaats op de dag van de duurzaamheid: 10 oktober.
Het Architectuurcentrum Twente werkt hierbij samen met De Green Business Club Twente en de Dutch Sustainable Fashion Week.
Het evenement vindt plaats in de Grote kerk van Enschede, Oude markt 31 van 15.30 – 19.00.
Voor meer informatie over dit evenement, zie: greenbusinessclub.nl

EN VERDER

4 oktober 2019: Architectenborrel

Nieuwsbrief

Nieuws

Oosting Magazine – Oriëntaties op architectuur
en ruimte in Oost-Nederland

Bestel nu de laatste editie